موسسه اشراق و عرفان

  «موسسه اشراق و عرفان» که فعالیت خود را از سال 1386 با نظارت و اشراف علمی آیت­ الله اعرافی آغاز کرده است، در عین تأکید بر اصالت­های حوزوی، سعی در پاسخگویی به نیازهای معرفتی انسان معاصر دارد؛ از این رو مأموریت خود را «پژوهش در زمینه فقه­ های نو و فلسفه­ های مضاف بر مبنای روش اجتهادی در راستای نظام ­سازی اسلامی»، «پرورش پژوهشگران صاحب­ نظر در عرصه­ های فوق» و «حرکت در راستای اسلامی­ سازی علوم انسانی» برگزیده است و امید می­ رود که نقشی موثر در این مجال ایفا کند، به ­این منظور، تا کنون گروه­های پژوهشی فقه تربیتی، فقه اخلاق، فقه عقیدتی، فقه هنر، فلسفه فقه و تفسیر تربیتی را ایجاد کرده، نیز گروه­های پژوهشی فلسفه تربیتی، فقه روابط میان ­فردی و فقه مدیریت را در دست اقدام و راه­ اندازی دارد.

اخبار مؤسسه

دروس خارج

 

 

گروه های پژوهشی

 

فقه های تخصصی

 • فعال

   

  فقه تربیتی

  «فقه تربیتی» ایده دیرین به ثمر نشسته استاد اعرافی است که محصول تعامل میان فقه و تربیت بوده و سعی در استنباط احکام فقهی برای رفتارهای تربیتی دارد، در این دانش میان رشته ای، علاوه بر به کارگیری کلیه اصول و ضوابط استنباط از متون دینی، اشراف بر موضوعات تربیتی، از شرایط اولیه است. بسط و گسترش این ایده، شامل چندین جلد کتاب خواهد بود که در دست انتشار یا تحقیق است.

  توضیحات تکمیلی 
 • فعال

   

  فقه اخلاق

  «فقه الاخلاق» به خلاف دو برداشت «حضور ملاحظات اخلاقی در فقه» و نیز «به کار گرفتن روش فقهی در مسائل اخلاقی» که هر یک طرفدارانی دارد؛ در این نوشتار به معنی «تعامل دو سویه میان فقه و اخلاق» است که نتیجه آن، اختصاص احکام پنجگانه تکلیفی فقهی (وجوب، حرمت، کراهت، استحباب و اباحه) به رفتارهای اخلاقی است.

  توضیحات تکمیلی
 • فعال

   

  فقه عقیدتی

  ایده «فقه عقیدتی» بر این دو مقدمه استوار است 1-«عقیده مندی» را یکی از افعال اختیاری برای انسان بدانیم (و لو به دلیل اختیاری بودن مقدمات عقیده مندی) و 2-موضوع فقه،اعم از هر گونه رفتار اختیاری جوارحی و نیز جوانحی است، در این صورت انتظار صدور حکم تکلیفی فقهی، برای رفتار اختیاری عقیده مندی، دور از ذهن نیست؛ علاوه بر اینکه احکام وضعی فقهی در مورد رفتارهای اعتقادی در فقه سابقه ای دیرینه دارد.

  توصیحات تکمیلی
 • فعال

   

  فقه اقتصاد

  مکاسب محرمه، کتاب پرسابقه و وزین شیخ انصاری است که سالها، محور درس و بحث در سطوح عالی حوزه های علمیه بوده است و استاد اعرافی در درس خارج فقه خود همین منبع را محور بحث قرار داده اند، که این حلقه درسی، حاوی نوآوری های روش شناختی و ساختاری قابل توجهی است و در طرح مباحث، فارغ از مباحث نوپدید و مستحدثه نیز نبوده است.

  توضیحات تکمیلی

فلسفه های مضاف

 • فعال

   

  فلسفه تربیت اسلامی

  فلسفه تربیت اسلامی به معنای تفلسف در روندِ تربیتِ مبتنی بر آموزه های و معارفِ تربیتی اسلام و فلسفه علم تربیت اسلامی به معنای فلسفه‌ورزی در دانشِ «تربیت اسلامی» است. گروه پژوهشی حاضر با محوریت درسهای خارج فلسفه تربیت اسلامی استاد علیرضا اعرافی شکل گرفته است تا تحت راهنمایی و نظارت ایشان در راستای تکمیل و توسعه ایده های فلسفی مطرح شده در کلاس به تولید محتوا و اثر بپردازد.

  توضیحات تکمیلی
 • فعال

   

  فلسفه اجتهاد

  فلسفه مضاف در هر دانشی  نگاه ناظر و کلی به آن علم به منظور شاسایی کلی آن علم است که موجب غنا و اتقان آن می گردد. دانش اجتهادکه از دیر باز مبین و مفسر احکام الهی بوده و با ظرفیتها و قابلیتهای فراوان خود همواره پویایی خود را حفظ نموده و پاسخگوی نیازهای بشر بوده است.

  توضیحات تکمیلی
 • فعال

   

  اصول فقه

  اصول فقه اصلی ترین دانش مقدماتی تفقه و استنباط فقهی است که دروس سطح عالی اصول فقه در حوزه علمیه، متکفل آماده سازی طلاب در آخرین مراحل نیل به رتبه علمی اجتهاد است. استاد اعرافی از سالیانی پیش به ارائه دروس خارج اصول فقه پرداخته اند که تقریر و تحقیق این دروس، در کنار توانمندسازی محققان در این مباحث، رسالت مورد نظر گروه اصول فقه است.

  توضیحات تکمیلی
Hide Main content block

کتب منتشره

موضوع نفاق و شناخت ابعاد و زوایای آن از مسائل مهمی است که با رویکردهای متفاوتی قابل بررسی است و با توجه به آثار مخرب دورویی و نفاق در روابط اجتماعی؛ پژوهش در این باب از ...

موضوع نفاق و شناخت ابعاد و زوایای آن از مسائل مهمی است که با ...

قواعد فقهی به مثابه‌ی یکی از ابزارهای مهم در اختیار مجتهد، جهت اعتباربخشی به نتایج علمی مورد نظر در استنباطات فقهی می‌باشد. کتاب حاضر، تبیین و تحلیل سه قاعده ...

قواعد فقهی به مثابه‌ی یکی از ابزارهای مهم در اختیار مجتهد، جهت ...

این کتاب ترجمه عربی کتاب فقه تربیتی جلد دوم میباشد.

مجموعه فقه تربیتی که برگرفته از دروس سطح خارج فقه تربیتی استاد اعرافی است، با رویکرد فقهی به تحقیق در ...

این کتاب ترجمه عربی کتاب فقه تربیتی جلد دوم میباشد.

...

بديهي است که اثربخشي و کمال آفريني هرگونه اقدام تربيتي در گرو تطابق آن با موازين ديني است؛ به این ترتیب، ضرورت داشتن دقتهاي فقهي در بررسي مباحث تربيتي آشکار ميشود.
کتاب ...

بديهي است که اثربخشي و کمال آفريني هرگونه اقدام تربيتي در گرو تطابق آن با ...

مجموعه فقه تربیتی که برگرفته از دروس سطح خارج فقه تربیتی استاد اعرافی است، با رویکرد فقهی به تحقیق در عرصه تعلیم و تربیت پرداخته در اولین گام، تعیین حکم فقهی ...

مجموعه فقه تربیتی که برگرفته از دروس سطح خارج فقه تربیتی استاد اعرافی ...

این کتاب ترجمه عربی کتاب فقه تربیتی جلد اول میباشد.

بديهي است که اثربخشي و کمالآفريني هرگونه اقدام تربيتي در گرو تطابق آن با موازين ديني است؛ به این ترتیب، ...

این کتاب ترجمه عربی کتاب فقه تربیتی جلد اول میباشد.

بديهي ...

بدیهی است که هر فرد مسلمان همان‌گونه که در عبادات، معاملات، سیاست و... به احکامی مکلف شده است، اقدامات خود در تعلیم و تربیت را نیز باید بر اساس احکام فقهی در ...

بدیهی است که هر فرد مسلمان همان‌گونه که در عبادات، معاملات، ...

این کتاب ترجمه عربی کتاب بررسی فقهی فلسفه ورزی و فلسفه آموزی میباشد.

اثر پیش رو در تلاش است تا از منظری فقهی، به بحث فلسفه‌ورزی و فلسفه‌آموزی  ...

این کتاب ترجمه عربی کتاب بررسی فقهی فلسفه ورزی و فلسفه آموزی میباشد.

...

بررسی پیشینه، رسالت‌ها و مزیت‌ها و ارائه تعریفی مناسب و کارآمد از وحدت با بیان ضرورت و اهداف این پیوند و با درنظر گرفتن آسیب‌ها در ...

بررسی پیشینه، رسالت‌ها و مزیت‌ها و ...

اثر پیش رو در تلاش است تا از منظری فقهی، به بحث فلسفه‌ورزی و فلسفه‌آموزی  نظر افکنده؛ دیدگاه‌های مخالفین و موافقین را با روش استدلال فقهی بررسی نماید ...

اثر پیش رو در تلاش است تا از منظری فقهی، به بحث فلسفه‌ورزی و ...

بی‌شک در مسیر شرع قرار گرفتن فعالیت‌های هنری و تطابق آن‌ها با موازین دینی، از راه انجام بررسی‌های فقهی در تعیین قلمروها و روش‌های مجاز و غیر ...

بی‌شک در مسیر شرع قرار گرفتن فعالیت‌های هنری و تطابق ...

کتاب حاضر تقریر مباحث مقدماتی استاد اعرافی در جلسات درسی که با عنوان «تفسیر تربیتی» تشکیل دادند را دربردارد که پس از تبیین مبانی و مفاهیم بحث، روش‌شناسی ...

کتاب حاضر تقریر مباحث مقدماتی استاد اعرافی در جلسات درسی که با عنوان ...

این کتاب ترجمه عربی کتاب مجسمه  نقاشی میباشد

بی‌شک در مسیر شرع قرار گرفتن فعالیت‌های هنری و تطابق آن‌ها با موازین دینی، از راه انجام ...

این کتاب ترجمه عربی کتاب مجسمه  نقاشی میباشد

...

توجه به اهمیت تعلیم و تربیت، دانش‌هایی چند را برای پاسخ‌گویی سؤالات مطرح در آن به‌کارگرفته است؛ بدیهی است که حجیت اقدامات تربیتی، در گرو تحقیق در دانش ...

توجه به اهمیت تعلیم و تربیت، دانش‌هایی چند را برای ...

جایگاه مهم و تعیین‌کننده مبانی انسان‌شناختی تربیت، در تبیین نظام تربیتی بر ارباب نظر پوشیده نیست؛ این اثر، در‌صدد است با رویکردی تفسیری، به عرضه مبنای ...

جایگاه مهم و تعیین‌کننده مبانی انسان‌شناختی تربیت، در تبیین ...

تماس با ما


: : ایران - قم - خیابان معلم - معلم ۸ - کوچه شهید محقق - پلاک ۵۹
: ۲۵۳۷۷۴۸۵۴۰ (+۹۸)
  ایمیل ارسال نشد.   ایمیل شما ارسال شد.