موسسه اشراق و عرفان

موسسه فرهنگی اشراق و عرفان

 

«موسسه اشراق و عرفان» که فعالیت خود را از سال 1386 با نظارت و اشراف علمی آیت­ الله اعرافی آغاز کرده است، در عین تأکید بر اصالت­های حوزوی، سعی در پاسخگویی به نیازهای معرفتی انسان معاصر دارد؛ از این رو مأموریت خود را «پژوهش در زمینه فقه­ های نو و فلسفه­ های مضاف بر مبنای روش اجتهادی در راستای نظام ­سازی اسلامی»، «پرورش پژوهشگران صاحب­ نظر در عرصه­ های فوق» و «حرکت در راستای اسلامی­ سازی علوم انسانی» برگزیده است و امید می­ رود که نقشی موثر در این مجال ایفا کند، به­این منظور، تا کنون گروه­های پژوهشی فقه تربیتی، فقه اخلاق، فقه عقیدتی، فقه هنر، فلسفه فقه و تفسیر تربیتی را ایجاد کرده، نیز گروه­های پژوهشی فلسفه تربیتی، فقه روابط میان­فردی و فقه مدیریت را در دست اقدام و راه­ اندازی دارد.

اخبار مؤسسه

دروس خارج

 

 

کتب منتشره

 

 مؤلف: علیرضا اعرافی

  تحقیق و نگارش: سید نقی موسوی

  مشخصات ظاهری: 95 صفحه

  قیمت: 5000 ت

حساسیت فرایند ...

 

 مؤلف: علیرضا اعرافی

  تحقیق و نگارش: سید نقی موسوی

...

مؤلف:علیرضا اعرافی

تحقیق و نگارش: سید نقی موسوی

ترجمه: محمد جمعه

مشخصات ضاهری:384 ص

قیمت:  7500 تومان

این کتاب ترجمه عربی ...

مؤلف:علیرضا اعرافی

تحقیق و نگارش: سید نقی موسوی

ترجمه: محمد جمعه

...

مؤلف:علیرضا اعرافی

تحقیق و نگارش: علی بخشی

مشخصات ضاهری:291ص

قیمت: 10000تومان

مباحث کتاب در چهار بخش تنظیم شده است:

بخش اول؛با عنوان ...

مؤلف:علیرضا اعرافی

تحقیق و نگارش: علی بخشی

مشخصات ضاهری:291ص

...

مؤلف:علیرضا اعرافی

تحقیق و نگارش: احمد امامی

مشخصات ضاهری:440ص

قیمت: 15000تومان

در کتاب «انتخاب رشته انتخاب شغل: راهنمای مشاورین و ...

مؤلف:علیرضا اعرافی

تحقیق و نگارش: احمد امامی

مشخصات ضاهری:440ص

...

مؤلف:علیرضا اعرافی

تحقیق و نگارش:سید نقی موسوی

مشخصات ضاهری:248 ص

قیمت: 5000 تومان

فلسفه از دیرباز دارای موافقان و مخالفانی بوده که این ...

مؤلف:علیرضا اعرافی

تحقیق و نگارش:سید نقی موسوی

مشخصات ضاهری:248 ص

...

مؤلف:علیرضا اعرافی

تحقیق و نگارش:احمد عابدین زاده

مشخصات ضاهری:214 ص

قیمت: 5000 تومان

حساسیت فرایند تعلیم و تربیت ...

مؤلف:علیرضا اعرافی

تحقیق و نگارش:احمد عابدین زاده

...

مؤلف:علیرضا اعرافی

تحقیق و نگارش: سید نقی موسوی

مشخصات ظاهری:95 ص

قیمت: 5000 تومان

حساسیت فرایند تعلیم و تربیت و ...

مؤلف:علیرضا اعرافی

تحقیق و نگارش: سید نقی موسوی

...

 

مؤلف:علیرضا اعرافی

تحقیق و نگارش: احمد امامی

مشخصات ضاهری:302ص

قیمت: 6000 تومان

این کتاب ترجمه عربی کتاب مجسمه و نقاشی ...

 

مؤلف:علیرضا اعرافی

تحقیق و نگارش: احمد امامی

...

گروه های پژوهشی

 

فقه های تخصصی

 • فعال

   

  فقه تربیتی

  «فقه تربیتی» ایده دیرین به ثمر نشسته استاد اعرافی است که محصول تعامل میان فقه و تربیت بوده و سعی در استنباط احکام فقهی برای رفتارهای تربیتی دارد، در این دانش میان رشته ای، علاوه بر به کارگیری کلیه اصول و ضوابط استنباط از متون دینی، اشراف بر موضوعات تربیتی، از شرایط اولیه است. بسط و گسترش این ایده، شامل چندین جلد کتاب خواهد بود که در دست انتشار یا تحقیق است.

  توضیحات تکمیلی 
 • فعال

   

  فقه اخلاق

  «فقه الاخلاق» به خلاف دو برداشت «حضور ملاحظات اخلاقی در فقه» و نیز «به کار گرفتن روش فقهی در مسائل اخلاقی» که هر یک طرفدارانی دارد؛ در این نوشتار به معنی «تعامل دو سویه میان فقه و اخلاق» است که نتیجه آن، اختصاص احکام پنجگانه تکلیفی فقهی (وجوب، حرمت، کراهت، استحباب و اباحه) به رفتارهای اخلاقی است.

  توضیحات تکمیلی
 • فعال

   

  فقه عقیدتی

  ایده «فقه عقیدتی» بر این دو مقدمه استوار است 1-«عقیده مندی» را یکی از افعال اختیاری برای انسان بدانیم (و لو به دلیل اختیاری بودن مقدمات عقیده مندی) و 2-موضوع فقه،اعم از هر گونه رفتار اختیاری جوارحی و نیز جوانحی است، در این صورت انتظار صدور حکم تکلیفی فقهی، برای رفتار اختیاری عقیده مندی، دور از ذهن نیست؛ علاوه بر اینکه احکام وضعی فقهی در مورد رفتارهای اعتقادی در فقه سابقه ای دیرینه دارد.

  توصیحات تکمیلی
 • فعال

   

  فقه اقتصاد

  مکاسب محرمه، کتاب پرسابقه و وزین شیخ انصاری است که سالها، محور درس و بحث در سطوح عالی حوزه های علمیه بوده است و استاد اعرافی در درس خارج فقه خود همین منبع را محور بحث قرار داده اند، که این حلقه درسی، حاوی نوآوری های روش شناختی و ساختاری قابل توجهی است و در طرح مباحث، فارغ از مباحث نوپدید و مستحدثه نیز نبوده است.

  توضیحات تکمیلی

فلسفه های مضاف

 • فعال

   

  فلسفه تربیت اسلامی

  فلسفه تربیت اسلامی به معنای تفلسف در روندِ تربیتِ مبتنی بر آموزه های و معارفِ تربیتی اسلام و فلسفه علم تربیت اسلامی به معنای فلسفه‌ورزی در دانشِ «تربیت اسلامی» است. گروه پژوهشی حاضر با محوریت درسهای خارج فلسفه تربیت اسلامی استاد علیرضا اعرافی شکل گرفته است تا تحت راهنمایی و نظارت ایشان در راستای تکمیل و توسعه ایده های فلسفی مطرح شده در کلاس به تولید محتوا و اثر بپردازد.

  توضیحات تکمیلی
 • فعال

   

  فلسفه اجتهاد

  فلسفه مضاف در هر دانشی  نگاه ناظر و کلی به آن علم به منظور شاسایی کلی آن علم است که موجب غنا و اتقان آن می گردد. دانش اجتهادکه از دیر باز مبین و مفسر احکام الهی بوده و با ظرفیتها و قابلیتهای فراوان خود همواره پویایی خود را حفظ نموده و پاسخگوی نیازهای بشر بوده است.

  توضیحات تکمیلی
 • فعال

   

  اصول فقه

  اصول فقه اصلی ترین دانش مقدماتی تفقه و استنباط فقهی است که دروس سطح عالی اصول فقه در حوزه علمیه، متکفل آماده سازی طلاب در آخرین مراحل نیل به رتبه علمی اجتهاد است. استاد اعرافی از سالیانی پیش به ارائه دروس خارج اصول فقه پرداخته اند که تقریر و تحقیق این دروس، در کنار توانمندسازی محققان در این مباحث، رسالت مورد نظر گروه اصول فقه است.

  توضیحات تکمیلی
Hide Main content block

تماس با ما


: ایران - قم - خیابان معلم - معلم 8 - کوچه شهید محقق - پلاک 59
: 2537748540 (+98)
  ایمیل ارسال نشد.   ایمیل شما ارسال شد.