خطبه‌های نماز جمعه قم سال 1402

خطبه‌های نماز جمعه قم

سال 1402

 

 

ردیف

تاریخ

فایل متنی

 فایل صوتی

9 1402/09/10 ---
8 1402/08/19
7 1402/07/07
6 1402/06/17
5 1402/05/27
4 1402/04/16
3 1402/03/12
2  1402/02/15
 1  1402/01/25