فقه اقتصاد سال تحصیلی 1387 الی 1388

گروه فقه اقتصاد از ابتدای سال 1389 در مؤسسه اشراق و عرفان با هدف تقریر دروس خارج مکاسب محرمه استاد علیرضا اعرافی تاسیس شد. ایشان دروس خارج فقه مکاسب محرمه را از سال تحصیلی 86-1385 شروع و در سال 93-1392 به پایان رساندند که در مجموع هشت سال به طول انجامیده است. حضرت استاد در عین ارائه نوآوری ها و ابتکارات روش شناختی و نیز ساختاری در مکاسب محرمه، این دروس را براساس ترتیب کتاب مکاسب شیخ انصاری رحمه الله ارائه کرده‌اند.

این مجموعه شامل صوت این جلسات درسال 88-87 می باشد.

 

تماس با ما

هیچ مطلبی نمایش داده نمی شود!