مؤلف:  استاد علیرضا اعرافی

محقق: سید احمد حسینی

ناظر: سید رضا روحانی راد

حجم: 130 صفحه

میزان پیشرفت: 80%

معرفی کوتاه

از آنجائیکه در کلام و احادیث معصومین احکام تقیه ای وجود دارد لذا یکی از مباحث که در مبانی علم اجتهاد مورد توجه علما و دانشمندان قرار می­گیرد تقیه و عدم آن در احکام می باشد به عبارت بهتر آیا اصل در احکام تقیه و یا عدم آن است؟

معرفی مفصل

از آنجائیکه در کلام و احادیث معصومین احکام تقیه ای وجود دارد لذا یکی از مباحث که در مبانی علم اجتهاد مورد توجه علما و دانشمندان قرار می­گیرد تقیه و عدم آن در احکام می باشد به عبارت بهتر آیا اصل در احکام تقیه و یا عدم آن است؟

درست است که روایات بسیار در فضلیت تقیه و سفارش به آن از معصومین علیهم السلام به ما رسیده است؛ اما در بیان احکام اصل بر عدم تقیه می باشد؛ لذا تحقیق حاضر از سه بخش تشکیل شده است که در بخش نخست سعی شده است مفاهیم آن مورد بررسی قرار گیرد و اینکه تقیه کاملاً عقلی و شرعی است. در بخش سوم کوشش شده است تا مشروعیت تقیه از طریق روایات، آیات، سیره معصومین علیهم السلام و سیره صحابه در نزد شیعه و سنی به اثبات برسد. در بخش سوم آن تلاش شده است ادله موافقین و مخالفین اصاله عدم تقیه در احکام مورد بررسی و تفحص قرار گیرد و اینکه بر اساس دلیل عقلی و نقلی اصل در بیان احکام عدم تقیه می‌باشد، در پایان هم بیان می شود تقیه از آنجائی که یک اصل ثانوی است نمی تواند اصل در بیان احکام و اقع شود.

 

 

مؤلف
استاد علیرضا اعرافی
متولد: ۱۳۳۸ میبد
تخصص: فقه، اصول، فلسفه

محقق
سید احمد حسینی
تخصص: دانشجوی دکتری فقه سیاسی